EL-2645 PI

EL-2645 PI - 1546223 Yêu thích

0 Đánh giá

343 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Giá: 1,665,000 VNĐ

Miễn phí vận chuyển nội, ngoại thành Hà Nội cho đơn hàng này

Giao hàng toàn quốc

Đổi trả trong vòng 72 giờ

Số lượng  

Trạng thái : Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2

Sản phẩm tương tự

MERCURY EL500PI

915,000 VNĐ

MERCURY EL500PI

Orion EL 55

582,000 VNĐ

Orion EL 55


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

M¾t thÇn hång ngo¹i lo¹i trõ sóc vËt d­íi 45KG, sö dông c«ng nghÖ míi nhÊt lo¹i trõ b¸o ®éng gi¶ do chã, mÌo. Gãc quÐt 90o, xa 12m.C«ng xuÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng thÊp. Gãc quÐt 90o, xa 12m. kh«ng kÌm ch©n ®Õ .LÊy ch©n ®Õ c«ng thªm 55.000

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩmThiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN